Matematik a fyzik na lovu lvů

Americký matematický časopis přinesl v roce 1938 článek H.Pétarda věnovaný pouití matematiky a fyziky při lovu divoké zvěře. Pro určitost předpokládejme, e chceme ulovit lva a vydejme se tedy na Saharu. Nejprve nech přijde na řadu matematik.

Pouijeme-li Hilbertovy axiomatické metody, postavíme na Sahaře klec a vyjdeme ze dvou axiomů: 1. Mnoina lvů na Sahaře je neprázdná, 2. Jsou-li nějací lvi na Sahaře, jsou také nějací lvi v kleci. Odtud snadno odvodíme větu: "Máme několik lvů v kleci."

Velmi elegantní je metoda geometrické inverze. Umístíme na Sahaře klec kulovitého tvaru a uzavřeme se v ní. Pak stačí provést inverzní transformaci, při ní vnitřek klece projektujeme navenek a naopak. Výsledkem je, e my se ocitneme mimo klec a lev uvnitř. Můeme té Saharu povaovat za část roviny, zobrazit ji do přímky a tuto přímku do bodu uvnitř klece.

Pěkná je metoda Bolzanova-Weierstrasova. Rozdělíme Saharu přímkou od severu k jihu. Lev se ocitne buď v části západní nebo východní. Je-li lev v části západní, vedeme opět přímku ve směru od západu k východu. Dejme tomu, e lev se ocitne v severozápadním kvadrantu. Pokračujeme dále v postupném dělení příslušné rovinné oblasti. Dělení přitom stále zjemňujeme, a dostaneme lva do části roviny vymezené libovolně malými rozměry. Říkáme, e lev je v úzkých.

Na základě teorie bodových mnoin můeme také v pouti vytvořit takovou spočetnou mnoinu bodů, e jí můeme přiřadit posloupnost čísel. Bude-li se lev nacházet v bodě, který odpovídá limitě této posloupnosti, můeme se se svým loveckým nářadím přiblíit ke lvu na libovolně malou vzdálenost.

Můeme té vést křivku, která prochází kadým bodem poutě. Lze dokázat, e touto křivkou lze projít v libovolně krátkém čase. Stačí se nyní vyzbrojit otěpem a projít tuto křivku v čase kratím, ne se lev stačí posunout o svou délku. Jiné metody jsou zaloeny na vyuití vlastností čtyřrozměrného prostoru, který deformujeme tak, aby lev při přechodu do trojrozměrného prostoru uvázl v uzlovém bodě, a tím ho učiníme bezmocným.


Také teoretická a experimentální fyzika má k dispozici řadu moností, jak se tohoto, na první pohled obtíného, úkolu zhostit.

Podle Diracovy metody například stanovíme, e ádní divocí lvi na Sahaře nejsou. Jsou-li tam vůbec nějací lvi, pak tedy musí být krotcí. Ulovit krotkého lva je ovem hračkou a čtenář si to můe sám provést jako cvičení.

Postavíme na Sahaře klec. Ze Schrodingerovy rovnice vypočítáme vlnovou funkci a zjistíme, e v daném okamiku existuje nenulová pravděpodobnost, e lev je v kleci. Stačí tedy jen sedět a čekat.

Máme-li k dispozici krotkého lva, umístíme ho do klece a aplikujeme výměnný operátor, který vyvolá záměnu divokého lva venku a krotkého lva uvnitř klece. Krotkého lva pak ji odchytíme snadno pomocí Diracovy metody.

Z experimentálních metod lze doporučit pouití polopropustných membrán, které propoutějí lvy pouze jedním směrem, nebo metodu radioaktivního rozpadu. Ozařujeme pou pomalými neutrony a vyvoláme tak u lvů umělou radioaktivitu. Počkáme, a radioaktivní rozpad pokročí natolik, e lvi nebudou moci klást ádný odpor.

Poněkud náročnějí je magnetooptická metoda. Klec umístíme do ohniska velké magnetické čočky. Po pouti rozprostřeme velké mnoství zmagnetizovaného penátu (který, jak víme, obsahuje velké mnoství eleza). penát je postupně konzumován poutními býloravci a ti se zase stávají potravou lvů. Zmagnetizovaní lvi se budou orientovat ve směru zemských magnetických siločar a bude je mono magnetickou čočkou fokusovat přímo do klece.

V případě, e lev na nás náhle zaútočí, stačí prostě přejít do soustavy souřadnicové, v ní je lev v klidu. Uklidněného lva pak ji polapíme bez obtíí.

Seznam textů a povídek

 1. Dopravní pravidla pro jízdu "na prase"
 2. Motorkářský slang
 3. 50 dívčích lží - s překladem
 4. 50 klučičích lží - s překladem
 5. Pravdivý horoskop - bez obalu a vytáček
 6. Příběh mravenečka
 7. Nebe - peklo
 8. Žena nebo pes
 9. Něco pro mužské ego
 10. Teorie Pekla
 11. Deník správce počítačové sítě
 12. Polohy sexu na každý den v měsíci
 13. Dr. Slizoň radí o sexu
 14. 10 důvodů lásky ženy
 15. Sexy pohádka
 16. Omyl s WC
 17. Desatero pracovních zásad
 18. Pro ženy
 19. ZPRÁVA XIII. PRUZKUMNÉ DIVIZE
 20. Jste připraveni mít dítě?
 21. 50 nesplněných slibů ČSSD z roku 2002
 22. Řetězové dopisy
 23. Pro dosud váhající, budoucí voliče soc.dem
 24. Ovčák a poradce
 25. Hotline počítače
 26. Hotline bankovní služby
 27. Jak zvládnout stres
 28. Porota Chilli soutěže
 29. Hotelová korespondence - ať žije přesnost!
 30. Z análů nejmenované instituce
 31. Aplikované zákony mrtvého koně
 32. Inteligentní kočka
 33. Konverzace muže a ženy
 34. Darwinova cena za nejkurioznejsi smrt
 35. Telecom má nové tarify
 36. Kapitalismus - co to je
 37. Kdy je opravdu zima
 38. Manželský sex po padesátce
 39. Test před svatbou
 40. Zkušenosti s přechodem z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0
 41. Mám dost 3. tisíciletí
 42. Návod na sebevraždu
 43. Příhody osmi pitomců
 44. Pitomý ženský řidičky
 45. Slova nesmrtelných
 46. 10 důvodů, proč nemůžete sehnat správný protějšek
 47. Český jazyk má v současné době 19 !!! pádů:
 48. Přísloví opět trochu jinak
 49. Maškin zabil Koškina
 50. 5 zásad socialismu
 51. Patnáct zásad moderní domácnosti
 52. 31 dobrých rad, proč dát přednost kolu pred ženou
 53. 50 legračních věcí co dělat, když vám nezáleží na výsledku zkoušky
 54. 59 věcí, které by měl muž vědět
 55. Dieta
 56. Co si myslí muži?
 57. Aktivita v závislosti na teplotě
 58. Blondýny
 59. Sedět ve vězení nebo chodit do práce?
 60. Co byste nikdy nechtěli slyšet v jaderné elektrárně
 61. Zkušenost jednoho středoškolského učitele
 62. Blafoslang
 63. Krátké dialogy
 64. Dotazník k přijetí do zaměstnání
 65. Africký student
 66. Dopisy přítele a přítelkyně
 67. Pojišťovací případ
 68. Jak správně cestovat
 69. Matematik a fyzik na lovu lvů
 70. Jak zapůsobit na muže / ženu
 71. Buď fit s TV
 72. Teorie relativity
 73. Národní podnik Krematorium
 74. Encyklopedie chození
 75. Exekuční výměr
 76. Chemická analýza muže
 77. Chemická analýza ženy
 78. Jak se sprchuje ...
 79. Jsi znaven z 90-tých let?
 80. Jak poznat, že už jste přebrali.
 81. Jak si hrán na ...
 82. Instrukce, jak získat peníze z bankomatu
 83. Ideální den muže
 84. Ideální den ženy
 85. Chování galantního muže v restauraci
 86. Zkušenost x rychlost
 87. Výška a Niels Bohr
 88. Směrníce nadřízeného managera