Polohy sexu na každý den v měsíci

1.SLAVOBRÁNA

Žena stojí rozkročmo nad postelí tak, že trup a hlavu položí na postel, muž přistupuje zezadu a ženinu rozkoš stupňuje tím, že si jednou rukou pohrává s prsními bradavkami a druhou hladí klitoris. Je možné realizovat i v kleku.

2.RÁKOS

Žena leží na zádech a muž na ní. Žena si zavede úd do pochvy a muž roztáhne nohy tak, aby mohl co nejtěsněji sevřít nohy ženy. Žena při tom leží se sevřenýma a nataženýma nohama. Úd dosáhne svislé polohy a muž naráží shora dolů. Tím intenzivněji dráždi klitoris.

3.OPĚRADLO

Žena si lehne na záda a zvolna zdvihne obě nohy do výšky. Muž se posadí před ní, svoje nohy natáhne podél jejího těla a její nohy přitiskne na svojí hruď tak, že se ho žena zachytí a sevře nohy okolo jeho krku. Velmi dráždivý způsob.

4.TRAKAŘ

Žena se položí na koberec a udělá vzpor na rukou. Muž ve stoji jí rozevře nohy a zdvihne je k svému tělu. Po zavedení údu běhají po místnosti až do vyvrcholení. Podle lékařů je to nejvhodnější způsob oplodnění.

5.NA KONÍČKA

Muž leží na zádech a žena si na něho nasedne jako na koně. Zavede si úd do pochvy a dělá přitom jezdecké pohyby. Nejpříjemnější na úzké lavičce.

6.VĚTRNÁ RŮŽICE

Možno realizovat na koberci nebo na francouzské posteli. Žena je na zádech, roztáhne nohy a zavede si úd do pochvy, přičemž partner leží na ní. Po zavedení údu sevře stehna a muž se otočí na údu tak, aby jeho ose byla kolmá k ose těla ženy. Při pohybech je téměř vyloučené vypadnutí údu.

7.ODPOČINEK

Žena leží na zádech a krčí roztáhnuté nohy. Muž tváří k ní zavede úd. Po vniknutí údu do pochvy žena rytmicky krčí kolena k bradě a zpět. Je to sice namáhavý způsob, ale ženu určitě uspokojí.

8.HODINY

Žena leží na boku a rozevřené nohy má před sebou do pravého úhlu s tělem. Muž jí zezadu zavede úd a svými stehny ji obepíná.

9.MAGICKÁ CIHLA

Muž leží na zádech a žena přes něj křížem. Žena si zavede úd sama, i rytmus udává ona.

10.DVOJÁK

Je to poloha pro nejvášnivější ženy. Žena nasedne na ležícího muže zády k jeho tváři a při jezdeckých pohybech si může hladit klitoris.

11.SLADKÉ BŘEMENO

Žena si nasedne na ležícího muže zády k jeho tváři a potom se zády položí na jeho tělo. Muž je svým tělem pasivní, ale přitom může dokonale dráždit ženin klitoris a bradavky. Velmi příjemné pro ženu.

12.MINET

Příprava na spojení se provádí ústy. Je to milostná předehra a pro ženu dar největší rozkoše. Žena si lehne na záda a zdvihne nohy. Muž ukájí ženu jazykem. Pohlaví ženy je tak nejpřístupnější.

13.TKALCOVSKÝ STAV

Žena se postaví na stůl, skrčí a roztáhne nohy tak, aby měla pohlaví na okraji stolu. Chodidla si přidržuje rukama. Úd zavede muž a aby žena neztrácela rovnováhu, muž ji rukama přidržuje.

14.HUSERSKÁ JÍZDA

Žena se položí na bok, spodní nohu natáhne a druhou pokrčí k tělu. Muž na spodní nohu nasedne jako na koně a zavede úd do pochvy. Přidržuje se jejího boku a vykonává pohyby ve vysokém jezdeckém tempu. Je to lahůdka pro oba, neboť dochází k přímému kontaktu obou těl.

15.SLADKÉ ZVONY

Žena si nasedne na ležícího muže tváří k němu a rukama se podepře za hlavou muže, který se trochu pokrčí. Při pohybech může muž dráždit prsa ženy ústy.

16.STŔÍDAVÝ STEH

Je to doplnění různých poloh, které vede k maximálnímu uspokojení ženy. Muž vykonává pohyby tak, že udělá několik krátkých pohybů špičkou údu přes klitoris a jeden dlouhý, hluboký až dozadu pochvy. Toto muž neustále střídá.

17.NA STOLE

Žena se položí na stůl tak, aby byla zadečkem až na okraji stolu. Muž přistoupí k ní, žena mu položí nohy na ramena a on zavede úd do pochvy. Při pohybech jej jednou rukou dráždí klitoris a druhou prsa.

18.BERÁNEK

Žena se položí na bok a muž do stejné polohy, ale opačně, vsune hlavu mezi její kotníky. Ona si položí nohy před sebe tak, že svírají s jejím tělem pravý úhel. Muž leží souběžně s nohama ženy. Osa jeho těla je kolmo k ose těla ženy. Úd zavádí muž.

19.OBLOUK

Ženě podložíme zadeček několika polštáři tak, aby měla tělo vysunuté vysoko do oblouku. Ona široce rozkročí nohy a spustí je dolů. Muž zavádí úd v kleku a rukou dráždí klitoris.

20.DIVOKÝ SEN

Žena si lehne na břicho, roztáhne nohy a vystrčí zadeček. Muž zezadu zavede úd, rukou ho podloží, aby nevypadl při pohyboch. Druhou rukou hladí bradavky.

21.MLYNÁŘKA

Žena nasedne na ležícího muže tváří k němu. Na úd dosedne tak, aby do ní vnikl co nejhlouběji. Potom krouží zadečkem. Příjemný způsob, ale je třeba ho ovládat.

22.NA FELDSMIDTA

Žena se položí na bok a spodní nohu pokrčí k tělu. Vrchní nohu potom natáhne do výšky. Muž leží čelem k ženě a je vklíněný mezi její stehna tak, aby jí mohl ústama dráždit bradavky. Žena vrchní nohou dělá pohyby jako na kole (bicyklu), čímž se pochva střídavě zavírá a otvírá. Muž se nehýbe, jenom stále hlouběji tlačí úd.

23.VÁŠNIVÉ OBJETÍ

Žena leží na zádech a muž je vklíněný mezi její stehna. Žena zdvihne nohy a objímá jimi muže v pase. Potom si nohy zaplete do sebe. Muž je tak pevně sevřený a žena může udávat tempo pohybu. Vhodné pre erotické ženy.

24.O NIČEM NEVÍM

Žena leží na břichu s roztáhnutýma nohama. Když muž zavede úd do pochvy, žena sevře nohy. Muž se rozkročí a nohy ženy obejme svými. Ženinu rozkoš muž stupňuje hlazením bradavek. Nevhodné pre těhotné ženy.

25.LOHENGRIN

Žena se položí přes okraj postele a nohy natáhne do písmene V. Muž stojí před postelí, úd zavádí on. Pocity su nejpříjemnější, když pochva směřuje dolů a úd nahoru. Muž může vystupňovat ženinu rozkoš hlazením klitorisu.

26.NA STOLIČCE

Muž se posadí obkročmo na stoličku. Žena se posadí na jeho stehna a drží se ho okolo krku. Nasedne na jeho úd a dělá pohyby. Muž ji drží za zadeček a pomáhá jí zvyšovat tempo.

27.NA VANKOUŠI

Žena si lehne na záda a muž jej podloží pod zadeček několik polštářů. Žena zdvihne nohy a zavede si úd do pochvy. Nohy skrčí a přitisne k tělu. Úd je velmi hluboko a dráždí ženu uvnitř pochvy.

28.SPACÍ VŮZ

Partneři si lehnou na bok čelem k sobě a žena jednu nohu podstrčí pod muže. Druhou položí přes jeho bok. Žena se těsně přitlačí k muži a zasune si úd do pochvy. Rytmus pohybů udává žena.

29.NOŽNIČKY

Žena si lehne na záda a muž na ní. Ona jednu nohu pokrčí k tělu, druhou nohu natáhne do strany. Muž pokrčenou nohu chytí pod kolenem a ještě víc přitiskne na hruď ženy. Pochva se tím přetáhne a sevře úd. Vhodné pre ženy s velkou pochvou a muže s malým údem.

30.LENOŠENÍ

Žena si lehne na záda a dá nohy do výšky. Muž leží na boku kolmo k ose jejího těla. Po zavedení údu do pochvy žena spustí nohy přes bok muže. Pohyby jsou pomalé a žena se plně oddává rozkoši.

31.FRANCOUZSKÁ POLOHA

Žena se položí na záda a muž si ina ni lehne opačně, tváří k její pochvě. Prsty jí roztáhne pysky na pochvě a líbá ji hlavně okolo klitorisu, který tře jazykem, bere ho do svých úst a lehce saje. Tím žene způsobuje velkou rozkoš. Žena to odplácí tím, že bere mužův úd do úst, jazykem tře žalud a saje. Je možné realizovat i na boku. Musí být žádané oběma partnery.

32.FRANCOUZÁČEK

Tímto způsobem žena odplácí mužovi darovanou rozkoš. Žena stáhne předkožku a vloží si mužův úd do úst. Jazykem potom dráždí muže na spodní části žaludu, na pokožce, na ktoré je muž nejcitlivější. Skušená žena přitom napodobuje pohyby jako při milování. Dráždivý pohyb jazykem vyvolá u muže skoro okamžitě pocit rozkoše. Muž obvykle klesá slastí, jak je ukojený. Některé ženy tvrdí, že tento akt je elixírem na jejich mladost, neboť mužský hormón obsažený v ejakulátu zabraňuje stárnutí.

Seznam textů a povídek

 1. Dopravní pravidla pro jízdu "na prase"
 2. Motorkářský slang
 3. 50 dívčích lží - s překladem
 4. 50 klučičích lží - s překladem
 5. Pravdivý horoskop - bez obalu a vytáček
 6. Příběh mravenečka
 7. Nebe - peklo
 8. Žena nebo pes
 9. Něco pro mužské ego
 10. Teorie Pekla
 11. Deník správce počítačové sítě
 12. Polohy sexu na každý den v měsíci
 13. Dr. Slizoň radí o sexu
 14. 10 důvodů lásky ženy
 15. Sexy pohádka
 16. Omyl s WC
 17. Desatero pracovních zásad
 18. Pro ženy
 19. ZPRÁVA XIII. PRUZKUMNÉ DIVIZE
 20. Jste připraveni mít dítě?
 21. 50 nesplněných slibů ČSSD z roku 2002
 22. Řetězové dopisy
 23. Pro dosud váhající, budoucí voliče soc.dem
 24. Ovčák a poradce
 25. Hotline počítače
 26. Hotline bankovní služby
 27. Jak zvládnout stres
 28. Porota Chilli soutěže
 29. Hotelová korespondence - ať žije přesnost!
 30. Z análů nejmenované instituce
 31. Aplikované zákony mrtvého koně
 32. Inteligentní kočka
 33. Konverzace muže a ženy
 34. Darwinova cena za nejkurioznejsi smrt
 35. Telecom má nové tarify
 36. Kapitalismus - co to je
 37. Kdy je opravdu zima
 38. Manželský sex po padesátce
 39. Test před svatbou
 40. Zkušenosti s přechodem z Girlfriend 1.0 na Wife 1.0
 41. Mám dost 3. tisíciletí
 42. Návod na sebevraždu
 43. Příhody osmi pitomců
 44. Pitomý ženský řidičky
 45. Slova nesmrtelných
 46. 10 důvodů, proč nemůžete sehnat správný protějšek
 47. Český jazyk má v současné době 19 !!! pádů:
 48. Přísloví opět trochu jinak
 49. Maškin zabil Koškina
 50. 5 zásad socialismu
 51. Patnáct zásad moderní domácnosti
 52. 31 dobrých rad, proč dát přednost kolu pred ženou
 53. 50 legračních věcí co dělat, když vám nezáleží na výsledku zkoušky
 54. 59 věcí, které by měl muž vědět
 55. Dieta
 56. Co si myslí muži?
 57. Aktivita v závislosti na teplotě
 58. Blondýny
 59. Sedět ve vězení nebo chodit do práce?
 60. Co byste nikdy nechtěli slyšet v jaderné elektrárně
 61. Zkušenost jednoho středoškolského učitele
 62. Blafoslang
 63. Krátké dialogy
 64. Dotazník k přijetí do zaměstnání
 65. Africký student
 66. Dopisy přítele a přítelkyně
 67. Pojišťovací případ
 68. Jak správně cestovat
 69. Matematik a fyzik na lovu lvů
 70. Jak zapůsobit na muže / ženu
 71. Buď fit s TV
 72. Teorie relativity
 73. Národní podnik Krematorium
 74. Encyklopedie chození
 75. Exekuční výměr
 76. Chemická analýza muže
 77. Chemická analýza ženy
 78. Jak se sprchuje ...
 79. Jsi znaven z 90-tých let?
 80. Jak poznat, že už jste přebrali.
 81. Jak si hrán na ...
 82. Instrukce, jak získat peníze z bankomatu
 83. Ideální den muže
 84. Ideální den ženy
 85. Chování galantního muže v restauraci
 86. Zkušenost x rychlost
 87. Výška a Niels Bohr
 88. Směrníce nadřízeného managera